دوره الگوهای هارمونیک

در دوره الگوهای هارمونیک چه آموزش داده می شود ؟ دوره الگوهای هارمونیک اینوست یار، روش تحلیل و معامله با…

980,000 تومان

دوره اندیکاتورهای مهم و واگرایی ها

یادگیری حرفه معامله گری در بازارهای مالی

396,000 تومان
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
100%
تخفیف

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

هدیه به کابران سایت اینوست یار.

980000 – رایگان!

دوره معامله گری حرفه ای در بازارهای مالی

یادگیری حرفه معامله گری در بازارهای مالی

1,200,000 تومان