4,800,000 تومان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته اینوست یار مبتنی بر علم و تجربه است. این دوره…

8,000,000 تومان

دوره آموزش الگوهای هارمونیک

در دوره الگوهای هارمونیک چه آموزش داده می شود ؟ دوره آموزش الگوهای هارمونیک اینوست یار، روش تحلیل و معامله…

1,850,000 تومان

دوره آموزش پرایس اکشن کاربردی

یادگیری حرفه معامله گری در بازارهای مالی

1,800,000 تومان

دوره اندیکاتورهای مهم و واگرایی ها

یادگیری حرفه معامله گری در بازارهای مالی

750,000 تومان